Kýrie je jediná modlitba v omši svätej, ktorá sa hovorí po grécky. Podobne sa v latinskej liturgii zachovali aj hebrejské slová amen, alleluja, hosanna.To značí, že katolícka Cirkev je Cirkvou všetkých národov a pozýva tak pohanov ako aj židov. Deväť zvolaní Kýrie zodpovedá tiež deviatim anjelským chórom, čím sa pripomína, že pri omši svätej sú pri chvále a oslave Boha okrem ľudí prítomné aj bytosti nebeské. Modlitbou Kýrie vyjadrujeme aj našu vieru v božskú prirodzenosť Kristovu. Kňaz odchádza do stredu oltára (v slávnostnej omši na stranu lekcie) a po tom ako vzdal na konci Introitu chválu Najsvätejšej Trojici, obracia sa k Nej deväťnásobnou prosbou, v ktorej ho striedavo podporujú veriaci, ktorí stoja:statie

Kýrie, eléison

 
Pane, zmiluj sa nad nami

℣. Kýrie, eléison.
℟. Kýrie, eléison.
℣. Kýrie, eléison.

℟. Christe, eléison.
℣. Christe, eléison.
℟. Christe, eléison.

℣. Kýrie, eléison.
℟. Kýrie, eléison.
℣. Kýrie,
℟. eléison.

 ℣. Pane, zmiluj sa nad nami.
℟. Pane, zmiluj sa nad nami.
℣. Pane, zmiluj sa nad nami.

℣. Kriste, zmiluj sa nad nami.
℟. Kriste, zmiluj sa nad nami.
℣. Kriste, zmiluj sa nad nami.

℣. Pane, zmiluj sa nad nami.
℟. Pane, zmiluj sa nad nami.
℣. Pane,
℟. zmiluj sa nad nami.

Cum jubilo sa môže spievať spolu s trópmi, a to takým spôsobom, že pred každý verš Kýrie sa vloží približne v rovnakom tóne vždy jedna invokácia:

S.  Cum jubilo jubilemus Filio Mariæ.
M. Kýrie, eléison.
S. In hac die laudes demus Filio Mariæ.
M. Kýrie, eléison.
S.  Cum gaudio concinamus canticum Mariae.
M. Kýrie, eléison.
S. Christe, Deus homo, natus sine semine.
M. Christe, eléison.
S. Christe, nos defende precibus Mariæ.
M. Christe, eléison.
S. Christe, natus ex Maria semper virgine.
M. Christe, eléison.
S.Kyrie, preces audi, nos exaudi, Pater optime.
M. Kýrie, eléison.
S.  Kyrie, nos tuere interventu Mariae.
M. Kýrie, eléison.
S. Kyrie, peccantes salva semper et rege; Nos custodi, nos guberna, pie protege, Domine, Deus trine, pro Mariæ meritis, eleison.
M.
Kýrie, eléison.
 K. S jasotom oslavujme Syna Márie.
M. Pane, zmiluj sa nad nami.
K. V dnešný deň chváľme jediného Syna Márie.
M. Pane, zmiluj sa nad nami.
K.   S radosťou spievajme Márii pieseň spoločne.
M.Pane, zmiluj sa nad nami.
K.  Kriste, Boh a človek, narodený bez semena, zmiluj sa.
M. Kriste, zmiluj sa nad nami.

K. Kriste, ochraňuj nás na príhovor Márie, zmiluj sa.
M. Kriste, zmiluj sa nad nami.
K. Kriste, narodený z Márie vždy Panny, zmiluj sa.
M. Kriste, zmiluj sa nad nami.
K. Pane, uslyš nás, vyslyš nás, dobrotivý Otče, zmiluj sa.
M. Pane, zmiluj sa nad nami.
S. Pane, ochraňuj nás, na príhovor Márie, zmiluj sa.
M.Pane, zmiluj sa nad nami.
S. Pane, chráň a spravuj hriešnikov, veď nás a panuj nám, milostivo nás ochraňuj, Ó Pane, Trojjediný Bože, za zásluhy Márie, Pane zmiluj sa.
M.
Pane, zmiluj sa nad nami.


Graduale Romanum: Kýrie. Ordinarium Missæ IX. (Cum jubilo) Späť

ordo 09 kyrie

Graduale Romanum: Kýrie. Ordinarium Missæ X. (Alme Pater) Späť
ordo 10 kyrie