Kýrie je jediná modlitba v omši svätej, ktorá sa hovorí po grécky. Podobne sa v latinskej liturgii zachovali aj hebrejské slová amen, alleluja, hosanna.To značí, že katolícka Cirkev je Cirkvou všetkých národov a pozýva tak pohanov ako aj židov. Deväť zvolaní Kýrie zodpovedá tiež deviatim anjelským chórom, čím sa pripomína, že pri omši svätej sú pri chvále a oslave Boha okrem ľudí prítomné aj bytosti nebeské. Modlitbou Kýrie vyjadrujeme aj našu vieru v božskú prirodzenosť Kristovu. Kňaz odchádza do stredu oltára (v slávnostnej omši na stranu lekcie) a po tom ako vzdal na konci Introitu chválu Najsvätejšej Trojici, obracia sa k Nej deväťnásobnou prosbou, v ktorej ho striedavo podporujú veriaci, ktorí stoja:statie

Kýrie, eléison

 
Pane, zmiluj sa nad nami

℣. Kýrie, eléison.
℟. Kýrie, eléison.
℣. Kýrie, eléison.

℟. Christe, eléison.
℣. Christe, eléison.
℟. Christe, eléison.

℣. Kýrie, eléison.
℟. Kýrie, eléison.
℣. Kýrie,
℟. eléison.

 ℣. Pane, zmiluj sa nad nami.
℟. Pane, zmiluj sa nad nami.
℣. Pane, zmiluj sa nad nami.

℣. Kriste, zmiluj sa nad nami.
℟. Kriste, zmiluj sa nad nami.
℣. Kriste, zmiluj sa nad nami.

℣. Pane, zmiluj sa nad nami.
℟. Pane, zmiluj sa nad nami.
℣. Pane,
℟. zmiluj sa nad nami.


Orbis factor sa môže spievať spolu s trópmi, a to takým spôsobom, že pred každý verš Kýrie sa vloží približne v rovnakom tóne vždy jedna invokácia:

S.  Orbis factor, Rex æterne, eleison.
M. Kýrie, eléison.
S. Pietatis fons immense, eleison.
M. Kýrie, eléison.
S.  Noxas omnes nostras pelle, eleison.
M. Kýrie, eléison.
S. Christe, qui lux es mundi, dator vitæ, eleison.
M. Christe, eléison.
S. Arte læsos dæmonis intuere, eleison.
M. Christe, eléison.
S. Confirmans te credentes, conservansque, eleison.
M. Christe, eléison.
S.Patrem tuum teque flamen utrorumque, eleison.
M. Kýrie, eléison.
S.  Deum scimus, unum atque trinum esse, eleison.
M. Kýrie, eléison.
S.  Clemens nobis assis, Jesu bone, ut vivamus in te, eleison.
M.
Kýrie, eléison.
 K. Creator of the world, eternal King, have mercy.
M. Pane, zmiluj sa nad nami.
K. Immeasurable source of kindness, have mercy.
M. Pane, zmiluj sa nad nami.
K.  Cast out all our woes, have mercy.
M.Pane, zmiluj sa nad nami.
K.  Christ, who art the light of the world, the giver of life, have mercy.
M. Kriste, zmiluj sa nad nami.

K. Behold us, who are wounded by the craft of the devil, have mercy.
M. Kriste, zmiluj sa nad nami.
K. Strengthen us believing in thee and preserve us, have mercy.
M. Kriste, zmiluj sa nad nami.
K. Thy Father, thou and the Spirit [proceeding] from both, have mercy,
M. Pane, zmiluj sa nad nami.
S. We know that God is one and three, have mercy.
M.Pane, zmiluj sa nad nami.
S. Clement and good Jesus, support us, that we may live in thee, have mercy.
M.
Pane, zmiluj sa nad nami.


Graduale Romanum: Kýrie. Ordinarium Missæ XI. (Orbis factor) Späť

ordo 11 kyrie