Agnus Dei voľakedy sprevádzalo lámanie eucharistického chleba, dnes ho hovoríme alebo spievame už nad rozlomenou sv. Hostiou. Kňaz prikryje kalich, pokloní sa, bije sa trikrát do pŕs pri slove „nobis" a hovorí, to, čo chór a veriaci spievajú:klacanie

Agnus Dei

 
Baránok Boží

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: dona nobis pacem.

 Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
B
aránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
B
aránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, daruj nám pokoj.

Graduale Romanum: Agnus Dei. Ordinarium Missæ IV. (Cunctipotens Genitor Deus) Späť

ordo 04 agnus dei

Graduale Romanum: Agnus Dei. Ordinarium Missæ V. (Kyrie magnæ Deus potentiæ) Späť

ordo 05 agnus

Graduale Romanum: Agnus Dei. Ordinarium Missæ VI. (Kyrie Rex Genitor) Späť

ordo 06 agnus

Graduale Romanum: Agnus Dei. Ordinarium Missæ VII. (Kyrie Rex splendens) Späť

ordo 07 agnus

Graduale Romanum: Agnus Dei. Ordinarium Missæ VIII. (de Angelis) Späť

ordo 08 agnus