Agnus Dei voľakedy sprevádzalo lámanie eucharistického chleba, dnes ho hovoríme alebo spievame už nad rozlomenou sv. Hostiou. Kňaz prikryje kalich, pokloní sa, bije sa trikrát do pŕs pri slove „nobis" a hovorí, to, čo chór a veriaci spievajú:klacanie

Agnus Dei

 
Baránok Boží

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: dona nobis pacem.

 Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
B
aránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
B
aránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, daruj nám pokoj.

Graduale Romanum: Agnus Dei. Ordinarium Missæ XII. (Pater cuncta) Späť

ordo 12 agnus

Graduale Romanum: Agnus Dei. Ordinarium Missæ XIII. (Stelliferi Conditor orbis) Späť

ordo 13 agnus

Graduale Romanum: Agnus Dei. Ordinarium Missæ XIV. (Jesu Redemptor) Späť

ordo 14 agnus