Agnus Dei voľakedy sprevádzalo lámanie eucharistického chleba, dnes ho hovoríme alebo spievame už nad rozlomenou sv. Hostiou. Kňaz prikryje kalich, pokloní sa, bije sa trikrát do pŕs pri slove „nobis" a hovorí, to, čo chór a veriaci spievajú:klacanie

Agnus Dei

 
Baránok Boží

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: dona nobis pacem.

 Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
B
aránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
B
aránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, daruj nám pokoj.

Graduale Romanum: Agnus Dei. Ordinarium Missæ IX. Späť

ordo 09 agnus

Graduale Romanum: Agnus Dei. Ordinarium Missæ X. Späť
ordo 10 agnus