Súkromná omšová pobožnosť

III. Modlitba

 
 

Pán s nami! Modlime sa, Bože milostivý, my sme nehodní Tvojich darov, Tvojej pomoci a lásky, ale orodujú za nás v nebi všetci svätí, ktorým tak záleží na posvätení tohto života na zemi. Na príhovor týchto našich slávnych bratov a sestier, na česť ktorých tiež obetujeme svoje omše sväté, udeľ nám dnes veľa duševnej pomoci, veľa milosti svätej, aby sme neopustili tú cestu, po ktorej oni tak krásne kráčali a dokončili svoj život, že obsiahli slávu večnú. Amen.

 
 
 
 
 
 In: KÖRPER, K.: Prameň z Boha. Modlitebná, obradná, omšová, rozjímačná a poučná kniha pre vzdelaných katolíkov. Spolok sv. Vojtecha: Trnava, 1948. Nihil obstat. Dr. Josephus Szombath, cenzor dioec. Imprimi potest. Nr. 10.228/1942. Tyrnaviae, die 28. Novembris 1942, Dr. Paulus Jantausch, Eppus, Admin. Apostolicus.