Súkromná omšová pobožnosť

VII. Obetovanie

 
 

Najmilší Ježišu, Otec Tvoj nebeský v nekonečnej láske svojej Ti prisľúbil do daru celý svet, keď povedal podľa žalmistu: „Požiadaj odo mňa a dám národy Tebe za dedičstvo a do vladárstva Tvojho končiny zeme.“ Ja Ti svet dať nemôžem, ani drahocennosti, ale milerád Ti dám to, čo je moje a čím vládnem sám, prijmi dušu moju, srdce moje, všetky myšlienky a city moje, všetky sily moje. Darujem Ti všetky radosti a žalosti, bolesti a nádeje svoje. Prijmi ma samého (samu), ako som. A keďže najväčšia obeta je poslušnosť, prijmi, Pane, nadovšetko vôľu moju. Chcem sa podrobiť Tvojim zákonom, chcem byť len v Tvojich službách, chcem konať iba Tvoju vôľu? Preto poslúcham vďačne Cirkev Tvoju, kňazov Tvojich, keďže ako Teba poslal Otec, tak posielaš ich Ty. Prijmi, Ježišu, obetu moju milostivým srdcom a požehnaj ma. Amen.

 
 
 
 
 
 In: KÖRPER, K.: Prameň z Boha. Modlitebná, obradná, omšová, rozjímačná a poučná kniha pre vzdelaných katolíkov. Spolok sv. Vojtecha: Trnava, 1948. Nihil obstat. Dr. Josephus Szombath, cenzor dioec. Imprimi potest. Nr. 10.228/1942. Tyrnaviae, die 28. Novembris 1942, Dr. Paulus Jantausch, Eppus, Admin. Apostolicus.