Súkromná omšová pobožnosť

IX. Pozdvihovanie

 
 

Hľa, milý môj Spasiteľu, prišiel čas, že Ťa kňaz pozdvihuje v podobe hostie a v podobe vína v kalichu do výšky. Je to aj pre mňa tichý povel: padni na kolená, verná duša, lebo tu je tvoj Boh, tvoj kráľ, tvoj Spasiteľ. Ach, Ježišu, vskutku sa korím a padám v prach pred zrakom Tvojím. Verím, že si tu prítomný v premenenej podstate chleba a vína. Prítomný si Ty, ten istý velebný kráľ nebies, ktorý panuje obkľúčený všetkými anjelmi naveky v nebesiach. Prítomný si Ty, ten istý Spasiteľ, ktorý si bol povýšený na dreve kríža s tŕňovou korunou na utrápenej hlave. Klaniam sa Ti, Pane môj! Obetujem sa Ti celkom, buď mi milostivý. Ježišu, Tebe žijem; Ježišu, Tebe umieram; Ježišu, Tvojím som v živote i v smrti. Amen.

 
 
 
 
 
 In: KÖRPER, K.: Prameň z Boha. Modlitebná, obradná, omšová, rozjímačná a poučná kniha pre vzdelaných katolíkov. Spolok sv. Vojtecha: Trnava, 1948. Nihil obstat. Dr. Josephus Szombath, cenzor dioec. Imprimi potest. Nr. 10.228/1942. Tyrnaviae, die 28. Novembris 1942, Dr. Paulus Jantausch, Eppus, Admin. Apostolicus.