Súkromná omšová pobožnosť

XI. Otčenáš

 
 Otče náš, Otec Spasiteľa nášho, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje a meno najsvätejšieho Syna Tvojho. Príď kráľovstvo Tvoje, čo je vlastne kráľovstvo Kristovo. Nech Kristus panuje nad všetkými srdcami sveta, nech on vedie kňazstvo a veriacich, nech sa ozýva všade naše heslo: Pokoj Kristov v kráľovstve Kristovom! Buď vôľa Tvoja, ktorá je aj vôľou Kristovou, ako v nebi tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a udeľ nám aj toho chleba, pod ktorým sa skrýva Pán našej duše, Ježiš Kristus v prevelebnej Sviatosti Oltárnej. A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás od zlého Amen. 
 
 
 
 
 In: KÖRPER, K.: Prameň z Boha. Modlitebná, obradná, omšová, rozjímačná a poučná kniha pre vzdelaných katolíkov. Spolok sv. Vojtecha: Trnava, 1948. Nihil obstat. Dr. Josephus Szombath, cenzor dioec. Imprimi potest. Nr. 10.228/1942. Tyrnaviae, die 28. Novembris 1942, Dr. Paulus Jantausch, Eppus, Admin. Apostolicus.