Ak ráz omše vyžaduje, nasleduje glória. Glória je pieseň anjelov a vykúpeného ľudstva, ktorú spievame v spoločenstve anjelov. Oslavujeme ňou tri Božské osoby najsv. Trojice, preto ju menujeme aj veľkým slávorečením (doxologia major).statie

Pri textoch, označených hviezdičkou (*), prítomní s kňazom si hlboko zohnú hlavu. Kňaz stojí v strede oltára. V spievanej omši intonuje nasledovný spev celebrant a dospieva chór:

Gloria in excelsis Deo

 
Sláva Bohu na výsostiach

℣. Gloria in excelsis Deo
℟. Et in terra pax homínibus bonæ voluntátis.
℣. Laudámus te.
℟. Benedícimus te.
℣. Adorámus te.
℟. Glorificámus te.
℣. Grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam.
℟. Dómine Deus, Rex coeléstis, Deus Pater omnípotens.
℣. Dómine Fili unigénite, Jesu Christe.
℟. Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris.
℣. Qui tollis peccáta mundi, miserére nobis.
℟. Qui tollis peccáta mundi,  súscipe deprecatiónem nostram.
℣. Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis.
℟. Quóniam tu solus Sanctus.
℣. Tu solus Dóminus.
℟. Tu solus Altíssimus, Jesu Christe.
℟. Cum Sancto Spíritu in glória Dei Patris. Amen.

 

℣. Sláva na výsostiach Bohu.
℟. A na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.
℣. Chválime teba.
℟. Dobrorečíme tebe.
℣. Klaniame sa tebe.
℟. Oslavujeme teba.
℣. Vďaky vzdávame tebe pre veľkú slávu tvoju.
℟. Pane Bože, Kráľu nebeský, Bože Otče všemohúci.
℣. Pane, jednorodený Synu,  Ježižu Kriste.
℟. Pane Bože, Baránku Boží, Synu Otca.
℣. Ty, ktorý snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
℟. Ty, ktorý snímaš hriechy sveta,  prijmi našu poníženú prosbu.
℣. Ty, ktorý sedíš na pravici Otcovej, zmiluj sa nad nami.
℟. Lebo len ty si svätý.
℣. Len ty si Pán.
℟. Len ty si najvyšší,  Ježišu Kriste.
℟. S Duchom Svätým  v sláve Boha Otca. Amen.


Glória vynechávame v omšiach fialovej a čiernej farby, ďalej v omšiach feriálnych (okrem času veľkonočného) a v súkromných votívnych omšiach. Keď je v omši glória, na konci omše je Ite, missa est.
Kňaz pobozká oltár, otočí sa a s roztvorenými rukami sa modlí oráciu podľa liturgického kalendára. statie

Graduale Romanum: Gloria in excelsis Deo. Sláva Bohu na výsostiach (Ordinarium Missæ IV.). Cunctipotens Genitor Deus Späť

ordo 04 gloria

Graduale Romanum: Gloria in excelsis Deo. Sláva Bohu na výsostiach (Ordinarium Missæ V.). Kyrie magnæ Deus potentiæ Späť

ordo 05 gloria

Graduale Romanum: Gloria in excelsis Deo. Sláva Bohu na výsostiach (Ordinarium Missæ VI.). Kyrie Rex Genitor Späť

ordo 06 gloria

Graduale Romanum: Gloria in excelsis Deo. Sláva Bohu na výsostiach (Ordinarium Missæ VII.). Kyrie Rex splendens Späť

ordo 07 gloria

Graduale Romanum: Gloria in excelsis Deo. Sláva Bohu na výsostiach (Ordinarium Missæ VIII.). de Angelis Späť

ordo 08 gloria