Súkromná omšová pobožnosť

XII. Prijímanie

 
 Šťastlivý ten, ó milý Ježišu, ktorý Ťa teraz do srdca svojho môže prijať! Naplň ma Duchom svojím svätým! Otváram dušu svoju Tvojmu príchodu. Naplň srdce moje, dušu moju, celú bytosť moju, aby som pocítil všetku slasť a radosť spoločenstva Tvojho. Kriste-Spasiteľu, pozývam Ťa: ujmi sa miesta svojho v srdci mojom, lebo len Teba uznávam za správcu duchovného sveta svojho, len Tebe sa klaniam, len Tebe prinášam svoj pokorný hold! Príď, ó Pane Ježišu! Príď, ó kráľu srdca môjho, príď, — hoci nie som hoden, aby si vošiel do srdca môjho, ale povedz len slovo a bude uzdravená duša moja! Amen. 
 
 
 
 
 In: KÖRPER, K.: Prameň z Boha. Modlitebná, obradná, omšová, rozjímačná a poučná kniha pre vzdelaných katolíkov. Spolok sv. Vojtecha: Trnava, 1948. Nihil obstat. Dr. Josephus Szombath, cenzor dioec. Imprimi potest. Nr. 10.228/1942. Tyrnaviae, die 28. Novembris 1942, Dr. Paulus Jantausch, Eppus, Admin. Apostolicus.