Súkromná omšová pobožnosť

XIV. Koniec

 
 Pokľaknem pred velebnosťou Tvojou ó Pane a prosím pokorne o Tvoje sväté požehnanie, nech ma požehnáva Boh Otec, Stvoriteľ celého sveta, Otec Ježiša Krista, kráľa nášho a Spasiteľa, — nech ma požehnáva Boh Syn, Vykupiteľ sveta, ktorý ako Kristus-kráľ panuje nad celým svetom duchovným a hmotným a jeho panovaniu nebude konca — nech ma požehnáva Boh Duch Svätý, posvätiteľ celého sveta. Duch Krista, ktorý spravuje cirkev svätú. Nech ma požehnáva Všemohúci Boh; Otec, Syn a Duch Svätý. Amen. 
 
 
 
 
 In: KÖRPER, K.: Prameň z Boha. Modlitebná, obradná, omšová, rozjímačná a poučná kniha pre vzdelaných katolíkov. Spolok sv. Vojtecha: Trnava, 1948. Nihil obstat. Dr. Josephus Szombath, cenzor dioec. Imprimi potest. Nr. 10.228/1942. Tyrnaviae, die 28. Novembris 1942, Dr. Paulus Jantausch, Eppus, Admin. Apostolicus.