Slovo (Božie) aj uskutočňujte a nepočúvajte ho len, klamúc seba samých! Kto len počúva slovo (Božie), a neuskutočňuje ho, podobá sa človekovi, čo si v zrkadle pozerá tvár, ktorú má od prírody. Vidí sa, ale len čo odíde, už aj zabudne, aký bol. Ale kto sa zahľadí do dokonalého zákona slobody a vytrvá v nej, nie ako zábudlivý poslucháč, ale koná (dobré) skutky, ten je blahoslavený vo svojom konaní. Ak s niekto myslí, že je bohabojný, a nevie si jazyk držať na uzde, ten klame sám seba a všetka jeho bohabojnosť je daromná. Čistá a nepoškvrnená bohabojnosť pred Bohom a Otcom je táto: Navštevovať siroty a vdovy, keď sú v tiesni, a uchrániť sa nepoškvrneným od tohto sveta.

A slovo aj uskutočňujte, nebuďte len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. Lebo kto iba počúva slovo a neuskutočňuje ho, podobá sa mužovi, čo si v zrkadle[1] prezerá svoju prirodzenú tvár. Pozrie sa na seba, odíde a hneď zabudne, aký je. Ale kto sa zahľadí do dokonalého zákona slobody a vytrvá, kto nie je zábudlivý poslucháč, ale uskutočňovateľ diela, ten bude blahoslavený pre svoje skutky. Ak si niekto myslí, že je nábožný, a nedrží si jazyk na uzde, ale klame sám seba, toho nábožnosť je márna. Čistá a nepoškvrnená nábožnosť pred Bohom a Otcom je: navštevovať siroty a vdovy v ich tiesni a zachovať sa nepoškvrneným od tohto sveta.


[1] Do zrkadla sa díva človek, aby poznal, čo má upraviť na svojom vonkajšku. Ak neurobí úpravy hneď pred zrkadlom, ale odíde, zabudne na to, čo mal upraviť, a zrkadlo mu je nanič. Takému človeku sa podobá ten, kto Božie slovo (zákon slobody, čiže evanjeliovú náuku s jej mravnými príkazmi) síce počúva, ale nezachováva. Lebo čím je zrkadlo pre telo, tým je Božie slovo pre dušu. Náboženské zásady musia preniknúť celú našu bytosť a ovplyvniť všetko naše konanie.

A buďte plniteľmi slova, a nielen poslucháčmi, klamajúcimi seba samých.[1] Lebo kto je len poslucháčom, a nie i plniteľom slova, ten sa rovná mužovi, ktorý si pozerá svoju prirodzenú tvár v zrkadle. Popozeral sa a odišiel, a hneď i zabudol, aký bol. Ale kto sa rozhliadne v dokonalom zákone svobody[2] a zotrvá v ňom, nie jako zábudlivý poslucháč, ale skutočný plniteľ, ten bude blahoslavený vo svojom konaní. Jestli sa komu zdá, že je nábožný a nedrží na uzde svoj jazyk, ale svádza svoje srdce: toho náboženstvo je márne.[3] Čisté a nepoškvrnené náboženstvo u Boha a u Otca je toto: Navštevovať siroty a vdovy v ich súžení a zachovať sa bez poškvrny od tohoto sveta.[4]


[1] Kto slovo Božie len počúva a nežije podľa neho, klame sám seba.
[2] Dokonalý zákon svobody je evanjelium. Je zákonom preto, že nám podáva pravidlá, jako máme žiť; je dokonalý preto, že doplnil to, čo starému chybelo. Je zákonom svobody voči starému zákonu, ktorý bol zákonom služobníctva, a to preto, že v novom zákone povzbudení a uchvátení milosťou Božou dobrovoľne robíme to, čo sa nám prikazuje, kdežto v starom zákone robili to ľudia len z otrockej poslušnosti.
[3] Nábožnosť pozostáva z lásky k Bohu a blížnemu; kto sa proti tomu prehrešuje, nie je nábožný.
[4] Teda nedostačuje len zachovávať isté bohoslužobné obrady, ale treba milovať bližného.