Bratia! Hľa, poviem vám tajomstvo: Všetci vstaneme z mŕtvych, ale nie všetci sa premeníme! A to razom, v jedinom okamihu, keď napokon zaznie trúba. Lebo trúba zaznie a mŕtvi vstanú neporušiteľní. My sa tiež premeníme, lebo toto porušiteľné musí sa obliecť do neporušiteľnosti a toto smrteľné musí sa obliecť do nesmrteľnosti. A keď sa toto smrteľné oblečie do nesmrteľnosti, vtedy sa splnia slová, ktoré sú napísané: Smrť bola víťazne zničená! Kdeže je, smrť, tvoje víťazstvo? Kdeže je, smrť, tvoj osteň? Osteň smrti, to je hriech; a sila hriechu, to je zákon. Ale vďaky Bohu, že nám dožičil víťazstva skrze Pána nášho Ježiša Krista.
Hľa, poviem vám tajomstvo: Nie všetci umrieme, ale všetci sa premeníme: 52razom, v jednom okamihu, na zvuk poslednej poľnice. Lebo keď zaznie, mŕtvi budú vzkriesení neporušiteľní a my sa premeníme. Veď toto porušiteľné si musí obliecť neporušiteľnosť a smrteľné si musí obliecť nesmrteľnosť. A keď si toto porušiteľné oblečie neporušiteľnosť a toto smrteľné si oblečie nesmrteľnosť, vtedy sa splní, čo je napísané: „Smrť pohltilo víťazstvo. Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kdeže je tvoj osteň?“ Ostňom smrti je hriech a silou hriechu je zákon. Ale vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista.
xxx