Za onoho času povedal Ježiš zástupom židovským: Veru, veru, hovorím vám, blíži sa hodina, a už je tu, keď mŕtvi počujú hlas Syna Božieho, a tí, ktorí ho počujú, budú žiť. Lebo ako Otec má v sebe život, tak dal aj Synovi, aby mal v sebe život. A pretože je Syn človeka, dal mu aj moc súdiť. Nedivte sa teda, že sa blíži hodina, keď všetci v hroboch počujú hlas Syna Božieho, a tí, ktorí dobre robili, budú vzkriesení k životu, tí však, čo zlo páchali, budú vzkriesení k odsúdeniu.
Veru, veru, hovorím vám: Prichádza hodina, ba už je tu, keď mŕtvi počujú hlas Božieho Syna, a tí, čo ho počujú, budú žiť. Lebo ako Otec má život sám v sebe, tak dal aj Synovi, aby mal život sám v sebe. A dal mu aj moc súdiť, pretože je Synom človeka. Nedivte sa tomu, lebo prichádza hodina, keď všetci v hroboch počujú jeho hlas 29a vyjdú: tí, čo robili dobre, budú vzkriesení pre život a tí, čo páchali zlo, budú vzkriesení na odsúdenie.
xxx