Spievajte Pánu, aleluja, spievajte Pánu, dobrorečte jeho menu, deň po deň jeho spásu hlásajte.
Spievajte Pánovi, velebte jeho meno. Zvestujte jeho spásu deň čo deň.

Spievajte Pánovi a požehnávajte jeho meno: zvestujte deň po deň jeho spásu.