Z hlbočín volám ku tebe, Pane, ó, Pane, čuj môj hlas. Z hlbočín volám ku tebe, Pane.
Z hlbín volám k tebe, Pane; Pane, počuj môj hlas. Nakloň svoj sluch k mojej úpenlivej prosbe.[1]
[1] Žalmista prosí Pána, aby vypočul jeho hlas, jeho prosbu, keď volá k nemu „z hlbín“. Ako vysvitá z ďalších veršov, ide o hriech, nie o tresty. Hriechy sú tou hlbočinou, v ktorej sa žalmista topí.
Z hlbokosti[1] volám k tebe, Pane. Pane, vyslyš môj hlas: Nakloň svoje uši k hlasu mojej snažnej prosby.
[1] Z hlbokosti mojich bôľov, z väzenia, prípadne z múk očistcových.