Veru, hovorím vám, všetko, o čokoľvek budete žiadať v modlitbe, verte, že dostanete, a stane sa vám.
Preto vám hovorím: Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už dostali, a budete to mať.
Preto povedám vám: všetko, čokoľvek žiadate v modlitbe, verte, že dostanete, a stane sa vám.