Nikoho z tých, ktorí očakávajú teba, hanba nestihne, Pane. Ukáž mi, Pane, svoje cesty a svojim chodníkom ma priúčaj. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a svoju daj nám spásu.
Veď nik, čo dúfa v teba, nebude zahanbený. Ukáž mi, Pane, svoje cesty a pouč ma o svojich chodníkoch. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu.

Nech sa mi neposmievajú moji nepriatelia: lebo nikto (z tých), ktorí ťa očakávajú, nebude zahanbený.[1] Zahanbení nech sú všetci, ktorí páchajú neprávosť bez príčiny. Ukazuj mi svoje cesty[2], Pane: a chodníkom svojim ma vyučuj. Ukáž nám, Pane, svoju milosť: a svojho spasenia nám udeľ.


[1] Tvojich verných neopustíš v žiadnych biedach.
[2] Tie sú nám síce ukázané, v zjavení, ale potrebujeme osvietenia Božieho, aby sme ich dobre poznali, a pomoci Božej, aby sme po nich chodili.