Ku tebe zdvíham svoju dušu, Bože môj, dôverujem tebe, nech ma hanba nestihne, nech nejasajú nepriatelia moji nado mnou! Isteže nikoho z tých, ktorí očakávajú teba, hanba nestihne.
K tebe, Pane, dvíham svoju dušu, tebe dôverujem, Bože môj: Nech nie som zahanbený a nech moji nepriatelia nejasajú nado mnou. Veď nik, čo dúfa v teba, nebude zahanbený.

K tebe, Pane, pozdvihujem svoju dušu. Môj Bože, v tebe dúfam, nech nebudem zahanbený: Nech sa mi neposmievajú moji nepriatelia: lebo nikto (z tých), ktorí ťa očakávajú, nebude zahanbený.[1]


[1] Tvojich verných neopustíš v žiadnych biedach.