Dá dobro Pán a plod svoj vydá naša zem.
Veď Pán dá požehnanie a svoje plody vydá naša zem.

Áno, popraje Pán dobroty[1]: a naša zem vydá úrodu svoju.


[1] Vedľa duševného požehnania dá Boh i časné dobro.