S jasotom vystupuje Boh a Pán za hlaholu trúb.
Za jasotu vystupuje Boh, Pán vystupuje za hlaholu poľnice.

Vystúpil Boh[1]s jasaním: a Pán pri zvuku trúby.


[1] Boh na horu sionskú do svätostánku. Spasiteľ ako víťaz, vítaný anjelmi po premožení smrti a diabla vstúpil na nebesá, a sedí na tróne po pravici Božej.