Prespevujte Pánovi, ktorý sa vezie na odvekých nebesách k Východu.
Spievajte Bohu, čo sa nesie na odvekých nebesiach k východu.

Kráľovstvá zeme prespevujte Bohu: spievajte chvály Pánu; oslavujte Boha, ktorý vstupuje na nebesá nebies k východu. Hľa, on vydáva svoj hlas, hlas presilný.[1]


[1] Jeho moc panuje nad všetkým. Môže sa i vykladať: Kristus odíduc do nebies bude mocne hrmeť hlasom svojho evanjeliuma a svojej sv. milosti.