479 - Pochválené nech je vždycky
1. Pochválené nech je vždycky najsladšie meno ‚Ježiš' i sladké meno – Mária!