480 - Príď, ó, Bože, Duchu Svätý
1. Príď, ó, Bože, Duchu Svätý,  v nebeských daroch bohatý;  naplň srdca vnútornosti  darmi presvätých milostí!  Príď, ó, Bože, Duchu milý,  žiadame ťa v tejto chvíli.
2. Príď, ó, Bože, zostúp z neba, – žehnaj nášho kazateľa; – spravuj a veď jazyk jeho, nech hlása Boha večného
; nech nás učí k úcte Slova, ktoré v srdciach vieru chová.