481 - Daj nám lásku k svojmu Slovu
1. Daj nám lásku k svojmu Slovu, daj nám vieru pevnú, živú, Ježiš Kristus, ó, Pane náš, ktorý krehkosť našu poznáš!
2. Pas nás, verné ovce svoje, – utíš naše nepokoje, – ľudu svojmu milosť daruj – a od bludu
vždy ho varuj.