482 - Ježiš Kristus, buď pochválen'
1. Ježiš Kristus, buď pochválen' až na veky vekov. Amen! Chváľ, stvorenie každé, jeho; zem, nebo, chváľ Pána svojho, lebo mena niet iného ku spaseniu nám daného.
2. Zošli, Bože, Ducha svojho a vzbuď zbožnosť srdca môjho, by semeno tvojho Slova, prednášané nám tu znova, v srdciach našich sa prijalo, úžitok večný nám dalo.