483 - Zachovať nás v každej dobe
1. Zachovať nás v každej dobe ráč pri svojom svätom slove, ó, Ježišu, Pane náš, krehkosť našu dobre znáš. Zachovať nás v každej dobe ráč pri svojom svätom slove!
2. Nech moc slova tvojej pravdy – zostáva nám v srdciach navždy, – nech sme
zemou úrodnou, – tvojmu slovu spôsobnou. – Nech moc Slova tvojej pravdy – zostáva nám v srdciach navždy!