(D8T-O) Orácia: O blahoslavenej Panne Márii
Deus, qui de beátæ Mariæ Vírginis útero Verbum tuum, Angelo nuntiánte, carnem suscípere voluísti: præsta supplícibus tuis; ut, qui vere eam Genitrícem Dei crédimus, ejus apud te intercessiónibus adjuvémur.

Per eúndem Dóminum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia sǽcula sæculórum.
 Bože, ktorý si chcel, aby Slovo tvoje pri zvestovaní Anjela prijalo telo zo života blahoslavenej Márie Panny: dopraj nám, pokorne prosiacim teba; aby nás, ktorí veríme, že je naozaj Rodičkou Božou, napomáhaly jej prímluvy u teba.

Skrze tohože Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.