(D8T-S) Sekréta: O blahoslavenej Panne Márii
In méntibus nostris, quǽsumus, Dómine, verse fídei sacraménta confírma: ut, qui concéptum de Vírgine Deum verum et hóminem confitémur; per ejus salutíferæ resurrectiónis poténtiam, ad ætérnam mereámur perveníre lætítiam.

Per eúndem Dóminum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia sǽcula sæculórum.
 V mysliach našich, prosíme Pane, utvrď tajomstvá pravej viery: aby my, ktorí vyznávame, že počatý z Panny je pravý Boh a človek; mocou jeho spásonosného zmŕtvychvstania zaslúžili sme si dôjsť do večnej radosti.

Skrze tohože Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.