(3CL-S) Sekréta: Proti prenasledovateľom Cirkvi
Prótege nos, Dómine, tuis mystériis serviéntes: ut, divínis rebus inhæréntes et córpore tibi famulémur et mente.

Per Dóminum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia sǽcula sæculórum.
 Ochraňuj nás, Pane, v službe svojich tajomstiev: aby my, lipnúci na božských veciach, slúžili sme tebe jak telom, tak dušou.

Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.