(3CL-P) Postkomúnia: Proti prenasledovateľom Cirkvi
Quǽsumus, Dómine, Deus noster: ut, quos divína tríbuis participatióne gaudére, humánis non sinas subjacére perículis.

Per Dóminum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia sǽcula sæculórum.
 Prosíme, Pane, Bože náš: aby nás, ktorým dožičiavaš radovať sa z božského účastenstva, neponechával si podliehať ľudským nebezpečenstvám.

Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.