(DLH-O) Orácia: Za pápeža
Deus, ómnium fidélium pastor et rector, fámulum tuum N., quem pastórem Ecclésiæ tuæ præésse voluísti, propítius réspice: da ei, quǽsumus, verbo et exémplo, quibus præest, profícere; ut ad vitam, una cum grege sibi crédito, pervéniat sempitérnam.

Per Dóminum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia sǽcula sæculórum.
 Bože, pastier a správca všetkých veriacich, milostivo shliadni na služobníka svojho M., ktorého chcel si za najvyššieho pastiera Cirkvi svojej: daj mu, prosíme, aby slovom a príkladom osožil tým, ktorých riadi; aby spolu so stádom, sebe svereným, dosiahol život večný.

Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.