(DLH-S) Sekréta: Za pápeža
Oblátis, quǽsumus, Dómine, placáre munéribus: et fámulum tuum N., quem pastórem Ecclésiæ tuæ præésse voluísti, assídua protectióne gubérna.

Per Dóminum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia sǽcula sæculórum.
 Prosíme, Pane, udobri sa obetovanými darmi: a služobníka svojho M., ktorého chcel si zanajvyššieho pastiera Cirkvi svojej, sprevádzaj ustavičnou ochranou.

Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.