(DLH-P) Postkomúnia: Za pápeža
Haæc nos, quǽsumus, Dómine, divíni sacraménti percéptio prótegat: et fámulum tuum N., quem pastórem Ecclésiæ tuæ præésse voluísti; una cum commísso sibi grege, salvet semper et múniat.

Per Dóminum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia sǽcula sæculórum.
 Toto prijatie božskej sviatosti, prosíme, Pane, nech nás ochraňuje: a nech navždy zachová a opevní služobníka tvojho M., ktorého chcel si za najvyššieho pastiera Cirkvi svojej, spolu so stádom, jemu svereným.

Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.