(X6I-O) Orácia: O blahoslavenej Panne Márii (v čase vianočnom)
Deus, qui salútis ætérnæ, beátæ Maríæ virginitáte fœcúnda, humáno géneri prǽmia præstitísti: tríbue, quǽsumus; ut ipsam pro nobis intercédere sentiámus, per quam merúimus auctórem vitæ suscípere, Dóminum nostrum Jesum Christum, Fílium tuum.

Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spiritus Sancti Deus: per ómnia sǽcula sæculórum.
 Bože, ktorý plodným panenstvom blahoslavenej Márie ľudskému pokoleniu dožičil si odmeny večného spasenia: udeľ, prosíme, aby cítili sme, že prihovára sa za nás tá, skrze ktorú zaslúžili sme dostať pôvodcu života, Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho.

Ktorý s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.