(X6I-P) Postkomúnia: O blahoslavenej Panne Márii (v čase vianočnom)
Hæc nos commúnio, Dómine, purget a crímine: et, intercedénte beáta Vírgine Dei Genitríce María, cæléstis remédii fáciat esse consórtes.

Per eúndem Dóminum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia sǽcula sæculórum.
 Toto príjmanie, Pane, nech očistí nás od viny: a na príhovor blahoslavenej Panny, Rodičky Božej, Márie nech nás učiní účastnými na nebeskom lieku.

Skrze tohože Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.