(V6C-S) Sekréta: Za orodovanie svätých
Značka M. nahrádza sa menom sv. patróna chrámu, ak sa už nespomenulo predtým; ak je to anjel alebo sv. Ján Krstiteľ, predchádza meno sv. Jozefa.
Exáudi nos, Deus, salutáris noster: ut, per hujus sacraménti virtútem, a cunctis nos mentis et córporis hóstibus tueáris; grátiam tríbuens in præsénti, et gIóriam in futúro.
Per Dóminum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia sǽcula sæculórum.
 Vyslyš nás, Bože, Spasiteľu náš: a silou tejto sviatosti ochraňuj nás od všetkých nepriateľov duše a tela; udeľujúc nám teraz milosť a budúcne slávu.

Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.