(Z46-P) Postkomúnia: Za živých a mŕtvych
Puríficent nos, quǽsumus, omnípotens et miséricors Deus, sacraménta, quæsúmpsimus: et, intercedéntibus ómnibus Sanctis tuis, præsta; ut hoc tuum sacraméntum non sit nobis reátus ad pœnam, sed intercéssio salutáris ad véniam: sit ablútio scélerum, sit fortitúdo fragílium, sit contra ómnia mundi perícula firmaméntum: sit vivórum atque mortuórum fidélium remíssio ómnium delictórum.

Per Dóminum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia sǽcula sæculórum.
 Nech nás očistia, prosíme, všemohúci a milosrdný Bože, sviatosti, ktoré sme prijali: a na prihovorenie všetkých svojich Svätých dopraj; aby táto tvoja sviatosť nebola nám obvinením pre trest, ale spásnym prihovorením za odpustenie: nechže je smytím previnení, nechže je posilou krehkým, nechže je oporou proti všetkým pokušeniam sveta: nechže je pre živých, ako aj mŕtvych veriacich odpustením všetkých pokleskov.

Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.