Doplnkové modlitby podľa rozličných časových úsekov liturgického roka a rozličné modlitby podľa ľubovôle
Podľa Misál latinsko-slovenský. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1952. Nihil obstat, die 29 Septembris 1952. Episcopus tit. Appianus Ambrosius:
Na všetky sviatky polodvojité, jednoduché a na férie po orácii dňa pod osobitným titulom Orémus a s jediným zakončením užívame tzv. doplnkové modlitby, počtom dve (2. a 3. orácia), len v čase Umučenia, v oktáve veľkonočnej a turíčnej je len jedna (2. orácia). Ak pripadne nejaká spomienka, ona zaujme miesto druhej a druhá sa posunie na miesto tretej, tretia vypadne. Ak by boly dve spomienky, obidve doplnkové orácie odpadnú.
Podľa Missale Romanum. Romae: Editio Typica, 1962. Nihil obstat quominus imprimatur. Romae, ex aedibus Sacre Rituum Congregationis, die 23 Iunii 1962. Arcadius M. Card. Larraona:
Povinnosť doplnkových modlitieb podľa rozličných časových úsekov liturgického roka bola zrušená a tieto modlitby sa stali ad libitum/podľa ľubovôle.

 

II.
or., sek. a post.

III.
or., sek. a post.
I.
v čase adventnom
(od I. nedele adventnej do 23. decembra)
(D8T)
O blahoslavenej Panne Márii
(3CL)
Proti prenasledovateľom Cirkvi
alebo
(DLH)
Za pápeža
II.
v čase vianočnom
(od 29. decembra po sviatok Očisťovania bl. P. Márie, 2. februára)

(X6I)
O blahoslavenej Panne Márii

(3CL)
Proti prenasledovateľom Cirkvi
alebo
(DLH)
Za pápeža
III.
cez rok
(po sviatku Očištovania bl. P. Márie, od 3. februára po Popolcovú stredu a od I. nedele po Turícach po Advent)
(V6C)
Za orodovanie svätých
ľuboboľná
IV.
vo Veľkom pôste
(od Popolcovej stredy po sobotu pred nedeľou Umučenia)
(V6C)
Za orodovanie svätých
(Z46)
Za živých a mŕtvych
V.
v čase Umučenia, v oktáve veľkonočnej a turíčnej
(3CL)
Proti prenasledovateľom Cirkvi
alebo
(DLH)
Za pápeža
/
VI.
v čase veľkonočnom, na vigílie a cez oktávy
(od pondelka po Bielej nedeli po piatok po oktáve Nanebevstúpenia Pána, na vigílie, okrem vigílií mariánskych a vigílie Všetkých svätých, a cez oktávy, okrem oktáv sviatkov mariánskych a oktávy Všetkých svätých)
 (W4V)
O blahoslavenej Panne Márii
(3CL)
Proti prenasledovateľom Cirkvi
alebo
(DLH)
Za pápeža

VII.
v mariánske vigílie a oktávy
(na vigílie mariánskych sviatkov a Všetkých svätých a cez ich oktávy)

 (N2U)
O duchu svätom
 (3CL)
Proti prenasledovateľom Cirkvi
alebo
(DLH)
Za pápeža

Tieto a ostatné rozličné modlitby možno vo sv. omšiach použiť ľubovoľne, keď to liturgický poriadok dovoľuje.