(W4V-O) Orácia: O blahoslavenej Panne Márii (v čase veľkonočnom, na vigílie a cez oktávy)
Concéde nos fámulos tuos, quǽsumus, Dómine Deus, perpétua mentis et córporis sanitáte gaudére: et, gloriósa beátæ Maráæ semper Vírginis intercessióne, a præsénti liberári tristítia, et ætérna pérfrui Iætítia.

Per Dóminum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia sǽcula sæculórum.
 Dovoľ, aby my, služobníci tvoji, prosíme Pane, Bože, tešili sme sa stálemu zdraviu duše a tela: a na slávne prihovorenie blahoslavenej Márie, vždy Panny, boli sme oslobodení od zármutku terajšieho života a požívali večnú radosť.

Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.