(W4V-P) Postkomúnia: O blahoslavenej Panne Márii (v čase veľkonočnom, na vigílie a cez oktávy)
Sumptis, Dómine, salútis nostræ subsídiis: da, quǽsumus, beátæ Maríæ semper Vírginis patrocíniis nos ubíque prótegi: in cujus veneratióne hæc tuæ obtúlimus majestáti.

Per Dóminum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia sǽcula sæculórum.
 Pane, po prijatí nápomocí našej spásy: daj, prosíme, aby všade chránila nás záštita blahoslavenej Márie, vždy Panny; na ktorej počesť obetovali sme toto tvojej velebnosti.

Skrze Pána nášho Ježiša Krista, Syna tvojho, ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého Boh po všetky veky vekov.