Obrátení smerom k soche Panny Márie spievame:statie

Alma Redemptóris Mater

 
Slávna Matka Spasiteľa

Alma Redemptóris Mater,
quæ pérvia cæli
Porta manes, et stella maris,
succúrre cadénti,
Súrgere qui curat, pópulo:
tu quæ genuísti,
Natúra miránte, tuum
sanctum Genitórem,
Virgo prius ac postérius,
Gabriélis ab ore
Sumens illud Ave,
peccatórum miserére.

 

Slávna Matka Spasiteľa,
hviezda morská putujúcich,
Brána nebies otvorená,
buď pomocou padajúcich.
Zastaň nás, ó milostivá,
ktorá keď si porodila
Svojho Boha Stvoriteľa,
príroda sa zadivila.
Matka, ktorás' pred pôrodom
i po ňom vždy pannou bola.
Oroduj vždy za nás hriešnych
tam, u nášho Spasiteľa.


V. Post partum, Virgo, invioláta permansísti.
R. Dei Génitrix, intercéde pro nobis.

 V. Po pôrode. Panna, nepoškvrnenou si ostala.
R. Rodička Božia, primlúvaj sa za nás.

Orémus.
Deus, qui salútis ætérnæ, beátæ Mariaæ virginitáte fœcúnda, humáno géneri prǽmia præstitísti: tríbue, quǽsumus; ut ipsam pro nobis intercédere sentiámus, per quam merúimus auctórem vitæ suscípere, Dóminum nostrum Jesum Christum, Fílium tuum.
R. Amen.

 

Modlime sa.
B
ože, ktorý plodným panenstvom blahoslavenej Márie poskytol si ľudskému pokoleniu odmeny večnej spásy: udeľ, prosíme; aby sme cítili, že sa za nás prihovára tá, skrze ktorú zaslúžili sme prijať pôvodcu života, Pána nášho, Ježiša Krista, Syna tvojho.
R. Amen.


V. Divínum auxílium máneat semper nobíscum.
R. Amen.

 

V. Pomoc Božia nech zostáva vždy s nami.
R. Amen.


Graduale Romanum

alma redemptoris mater