December
Proprium de sanctis
1. Féria
2. ➂ Sv. Bibiany, panny a mučenice. S. Bibianæ, virginis et martyris
3. ➂ Sv. Františka Xaverského, vyznávača. S: Franciscus Xaverius, confessoris
  ➀ Sv. Františka Xaverského, vyznývača. S: Franciscus Xaverius, confessoris
4. ➂ Sv. Petra Chryzológa, biskupa, vyznávača a učiteľa Cirkvi. S. Petri Chrysologi, episcopi, confessoris et Ecclesiæ Doctoris
  ㎝ Spomienka sv. Barbory, panny a mučenice. Commemoratio s. Barbaræ, virginis et martyris
5. ㎝ Spomienka sv. Sabasa, opáta. Commemoratio s. Sabbæ, abbatis
6.➂ Sv. Mikuláša, biskupa a vyznávača. S. Nicolai, episcopi et confessoris
7. ➂ Sv. Ambróza, biskupa, vyznávača a učiteľa Cirkvi. S. Ambrosii, episcopi, confessoris et Ecclesiæ Doctoris
8.⓵ Sviatok Nepoškvrneného počatia Blahoslavenej Panny Márie. In Conceptione Immaculata Beatæ Mariæ Virginis
9. Féria
10. ㎝ Spomienka sv. Melchiada, pápeža a mučeníka. Commemoratio s. Melchiadis, papæ et martyris
11. ➂ Sv. Damaza I., pápeža a vyznávača. S. Damasi, papæ et confessoris
12. Féria
13. ➂ Sv. Lucie, panny a mučenice. S. Luciæ, virginis et martyris
14. Féria
15. Féria
16.➂ Sv. Euzebia, biskupa a mučeníka. S. Eusebii, episcopi et martyris
17. Féria
18. Féria
19. Féria
20. Féria
21. ➁ Sv. Tomáša, apoštola. S. Thomæ, apostoli
22. Féria
23. Féria
24.➀ Vigília Narodenia Pána. In Vigilia Nativitatis Domini
25.⓵ Sviatok Narodenia Pána. I. omša vianočná (v noci, omša anjelská). In Nativitate Domini. Ad primam Missam (in Nocte)
 ⓵ Sviatok Narodenia Pána. II. omša vianočná (na úsvite, omša pastierska). In Nativitate Domini. Ad secundam Missam (in Aurora)
 ⓵ Sviatok Narodenia Pána. III. omša vianočná (za dňa, omša veriacich). In Nativitate Domini. Ad tertiam Missam (in die)
26.➁ Sv. Štefana, prvého mučeníka. S. Stephani, protomartyris
27.➁ Sv. Jána, apoštola a evanjelistu. S. Joannis, apostoli et evangelistæ
28.➁ Sv. neviniatok, mučeníkov. Ss. Innocentium, martyrum
29.㎝ Spomienka sv. Tomáša Becketa, biskupa a mučeníka. Commemoratio s. Thomæ Becket, episcopi et martyris
30. Féria
31.㎝ Spomienka sv. Silvestra I., pápeža a vyznávača. Commemoratio s. Silvestri I., papæ et confessoris