Február
Proprium de sanctis
1. ➂ Sv. Ignáca, biskupa a mučeníka. S. Ignatii, episcopi et martyris
2.➁ Hromnice. Očisťovanie Bl. Panny Márie. In Purificatione Beatæ Mariæ Virginis
3. ㎝ Spomienka sv. Blažeja, biskupa a mučeníka. Commemoratio s. Blasii, episcopi et martyris
4. ➂ Sv. Ondreja Korzína, biskupa a vyznávača. S. Andreæ Corsini, episcopi et confessoris
5. ➂ Sv. Agáty, panny a mučenice. S. Agathæ, virginis et martyris
6. ➂ Sv. Tita, biskupa a vyznávača. S. Titi, episcopi et confessoris
  ㎝ Spomienka sv. Doroty, panny a mučenice. Commemoratio s. Dorotheæ, virginis et martyris
7. ➂ Sv. Romualda, opáta. S. Romualdi, abbatis
8. ➂ Sv. Jána z Mathy, vyznávača. S. Joannis de Matha, confessoris
9. ➂ Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa, vyznávača a učiteľa Cirkvi. S. Cyrilli Episcopi Alexandrini, confessoris et ecclesiæ doctor
  ㎝ Spomienka sv. Apolónie, panny a mučenice. Commemoratio s. Appoloniæ, virginis et martyris
10. ➂ Sv. Scholastiky, panny. S. Scholasticæ, virginis
11. ➂ Zjavenie Bl. Panny Márie Nepoškvrnenej. In Apparitione Beatæ Mariæ Virginis
12. ➂ Sedmich sv. zakladateľov rehole Sluhov Blahoslavej Panny Márie, vyznávačov. Ss. Septem Fundatorum Ord. Servorum B. M. V., confessorum
13. Féria
14. ㎝ Spomienka sv. Valentína, kňaza a mučeníka. Commemoratio s. Valentini, presbyteris et martyris
15. ㎝ Spomienka sv. Faustína a Jovitu, mučeníkov. Commemoratio ss. Faustini et Jovitæ, martyrum
16. Féria
17. Féria
18. ㎝ Spomienka sv. Simeona, biskupa a mučeníka. Commemoratio s. Simeonis Faustini, episcopi et martyris
19. Féria
20. Féria
21. Féria
22. ➁ Katedry sv. Petra, apoštola. In Cathedra S. Petri, apostoli
23. ➂ Sv. Petra Damiánovho, biskupa, vyznávača a učiteľa Cirkvi. S. Petri Damiani, episcopi, confessoris et ecclesia doctor
24.➁ Sv. Mateja, apoštola. S. Matthiæ, apostoli
25. Féria
26. Féria
27. Féria
28. ➂ Sv. Gabriela od Bolestnej Matky, vyznávača. S. Gabrielis a Virgine Perdolente, confessoris