Marec
Proprium de sanctis
1. Féria
2. Féria
3. Féria
4. ➂ Sv. Kazimíra, vyznávača. S. Casimiri, confessoris
  ㎝ Spomienka sv. Lucia I., pápeža a mučeníka. Commemoratio s. Lucii I., papæ et martyris
5. Féria
6. ➂ Sv. Perpétuy a Felicity, mučeníc. Ss. Perpetuæ et Felicitatis, martyrum
7. ➂ Sv. Tomáša Akvinského, vyznávača a učiteľa Cirkvi. S. Thomæ de Aquino, confessoris et Ecclesiæ Doctoris
8. ➂ Sv. Jána z Boha. S. Ioannis a Deo, confessoris
9. ➂ Sv. Františky Rímskej, vdovy. S. Franciscæ Romanæ, viduæ
10. ➂ Štyridsiatich sv. mučeníkov. Ss. Quadraginta Martyrum
11. Féria
12. ➂ Sv. Gregora I., pápeža, vyznávača a učiteľa Cirkvi. S. Gregorii, papæ, confessoris et Ecclesiæ Doctoris
13. Féria
14. Féria
15. Spomienka sv. Klimenta M. Hofbauera, vyznávača. Commemoratio s. Klemens Maria Hofbauer, confessoris
16. Féria
17. ➂ Sv. Patrika, biskupa a vyznávača. S. Patricii, episcopi et confessoris
18. ➂ Sv. Cyrila Jeruzalemského, biskupa, vyznávača a učiteľa Cirkvi. S. Cyrilli Episcopi Hierosolymitani, confessoris et Ecclesiæ Doctoris
19. ➀ Sv. Jozefa, ženícha Blahoslavenej Panny Márie, vyznávača. S. Joseph Sponsi B. M. V., confessoris
20. Féria
21. ➂ Sv. Benedikta, opáta. S. Benedicti, abbatis
22. Féria
23. Féria
24. ➂ Sv. Gabriela Archanjela. S. Gabrielis Archangeli
25. ➀ Zvestovanie Blahoslavenej Panny Márie. In Annuntiatione Beatæ Mariæ Virginis
26. Féria
27. ➂ Sv. Jána z Damasku, vyznávača a učiteľa Cirkvi. S. Joannis Damasceni, confessoris et Ecclesiæ Doctoris
28. ➂ Sv. Jána Kapistrána, vyznávača. S. Joannis a Capistrano, confessoris
29. Féria
30. Féria
31. Féria