Jún
Proprium de sanctis
1. ➂ Sv. Angely Merici, panny. S. Angelæ Mericiæ, virginis
2. ㎝ Spomienka sv. Marcelína, Petra a Erazma, mučeníkov. Commemoratio ss. Marcellini, Petri, atque Erasmi, martyrum
3. Féria
4. ➂ Sv. Františka Caracciolo, vyznávača. S. Francisci Caracciolo, confessoris
5. ➂ Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka. S. Bonifatii, episcopi et martyris
6. ➂ Sv. Norberta, biskupa a vyznávača. S. Norberti, episcopi et confessoris
7. Féria
8. Féria
9. ㎝ Spomienka sv. Príma a Feliciána, mučeníkov. Commemoratio ss. Primi et Feliciani, martyrum
10. ➂ Sv. Margity, kráľovnej a vdovy. S. Margaritæ, reginae et vidui
11. ➂ Sv. Barnabáša, apoštola. S. Barnabæ, apostoli
12. ➂ Sv. Jána od sv. Fakunda, vyznávača. S. Ioannis de S. Facundo, confessoris
  ㎝ Spomienka sv. Bazilida, Cyrína, Nabora a Nazaria, mučeníkov. Commemoratio ss. Basilidis, Cyrini, Naboris et Nazarii, martyrum
13. Féria
14. ➂ Sv. Bazila Veľkého, biskupa, vyznávača a učiteľa Cirkvi. S. Basilii Magni, episcopi, confessoris et ecclesiæ doctoris
15. ㎝ Spomienka sv. Víta, Modesta a Krescencie, mučeníkov. Commemoratio ss. Viti, Modesti atque Crescentiæ, martyrum
16. Féria
17. ➂ Sv. Gregora Barbariga, biskupa a vyznávača. S. Gregorii Barbadici, episoci et cofessoris
18. ➂ Sv. Efréma Sýrskeho, diakona, vyznávača a učiteľa Cirkvi. S. Ephraem Syri, confessoris et ecclesiae doctorem
  ㎝ Spomienka sv. Marka a Marceliána, mučeníkov. Commemoratio ss. Marci et Marcelliani, martyrum
19. ➂ Sv. Juliany Falkonieri, panny. S. Iulianæ de Falconeriis, virginis
  ㎝ Spomienka sv. Gerváza a Protáza, mučeníkov. Commemoratio s. Gervasii et Protasii, martyrum
20. ㎝ Spomienka sv. Silveria, pápeža a mučenínka. Commemoratio s. Silverii, papæ et martyris
21. ➂ Sv. Alojza z Gonzagy, vyznávača. S. Aloisii Gonzagae, confessoris
22. ➂ Sv. Pavlína, biskupa a vyznávača. S. Paulini, episcopi et confessoris
23.➁ Vigília narodenia sv. Jána Krstiteľa. In vigilia S. Joannis Baptistæ
24.➀ Narodenie sv. Jána Krstiteľa. In Nativitate S. Joannis Baptistæ
25. ➂ Sv. Viliama, opáta. S. Gulielmi, abbatis
26. ➂ Sv. Jána a Pavla, mučeníkov. Ss. Joannis et Pauli, martyrum
27. ➂ Sv. Ladislava, kráľa a vyznávača. S. Ladislaus, regem et martyris
28. ➁ Vigília sv. Petra a Pavla, apoštolov. In vigilia Ss. Petri et Pauli, apostoli
29. ⓵ Sv. apoštolov Petra a Pavla. SS. Apostolorum Petri et Pauli
30. ➂ Sv. Pavla, apoštola. S. Pauli, apostoli