Október
Proprium de sanctis
1. Féria
2. ➂ Svätých anjelov strážcov. Ss. Angelorum Custodum
3. ➂ Sv. Terézie od Malého Ježiša. S. Teresiæ a Iesu Infante, virginis
4. ➂ Sv. Františka z Assisi. S. Francisci, confessoris
5. ㎝ Spomienka sv. Placida a spoločníkov. Commemoratio s. Placidi et sociorum martyrum
6. ➂ Sv. Bruna, vyznávača. S. Brunonis, confessoris
7. ㎝ Spomienka sv. Marka I., pápeža a vyznávača. Commemoratio s. Marci, papæ et confessoris
  ➁ Presvätého ruženca Bl. Panny Márie. Beatæ Mariæ virginis a rosario
8. ㎝ Spomienka sv. Sergia, Bakcha, Marcela a Apuleja, mučeníkov. Commemoratio ss. Sergii, Bacchi, Marcelli et Apullei, martyrum
  ➂ Sv. Brigity, vdovy. S. Birgittæ, viduæ
9. ➂ Sv. Jána Leonardi, vyznávača. S. Ioannis Leonardi, confessoris
  ㎝ Spomienka sv. Dionýza, biskupa, Rustika a Eleutéra, mučeníkov. Commemoratio ss. Dionysii, episcopi, Rustici et Eleutherii, martyrum
10. ➂ Sv. Františka Borgiu, vyznávača. S. Francisci Borgiæ, confessoris
11. ➁ Materstva Blahoslavenej Panny Márie. Maternitatis Beatæ Mariæ Virginis
12. Féria
13. ➂ Sv. Eduarda, kráľa a vyznávača. S. Eduardi, regis et confessoris
14. ➂ Sv. Kalista I., pápeža a mučeníka. S. Callisti I., papæ et martyris
15. ➂ Sv. Terézie, panny. S. Teresiæ, virginis
16. ➂ Sv. Hedvigy, vdovy. S. Hedwigis, viduæ
17. ➂ Sv. Margity Márie Alacoque, panny. S. Margaritæ Mariæ Alacoque, virginis
18. ➁ Sv. Lukáša, evanjelistu. S. Lucæ, evangelistæ
19. ➂ Sv. Petra z Alkantary, vyznávača. S. Petri de Alcantara, confessoris
20. ➂ Sv. Jána Kentského, vyznávača. S. Ioannis Cantii, confessoris
21. ㎝ Spomienka sv. Uršuly a spoločníc, panien a mučeníc. Commemoratio ss. Ursulæ et sociarum virginiæ
  ㎝ Spomienka sv. Hilariona, opáta. Commemoratio s. Hilarionis, abbatis
22. ➀ Výročie posviacky kostola. Anniversarium Dedicationis, si sint consecrata
23. ➂ Sv. Antonína Maria Claret, biskupa a vyznávača. S. Antonii Mariæ Claret, episcopi et confessoris
24. ➂ Sv. Rafaela Archanjela. S. Raphaëlis Archangeli
25. ㎝ Spomienka sv. Chryzanta a Dárie, mučeníkov. Commemoratio ss. Chrysanthi et Dariæ, martyrum
26. ➀ Výročie posviacky katedrálneho chrámu. Dedicationis ecclesiae cathedralis
  ㎝ Spomienka sv. Evarista, pápeža a mučeníka. Commemoratio s. Evaristi, papæ et martyris
27. ➀ Výročie posviacky katedrálneho chrámu. Dedicationis ecclesiae cathedralis
28. ➁ Sv. Šimona a Júdu, apoštolov. Ss. Simonis et Iudæ, apostolorum
29. Féria
30. Féria
31. Féria

Posl. ned.➀ Sviatok Pána Nášho Ježiša Krista-Kráľa. D. N. Iesu Christi Regis