Milostivý si, Pane, zemi svojej bol, zlepšil si údel Jakubov: ty odpustil si vinu svojmu ľudu.
Pane, svojej krajine si preukázal milosť, Jakuba si zbavil poroby. Svojmu ľudu si odpustil vinu.
Ty si, o Pane, požehnal Zem svoju: odvrátil si zajatie Jakubovo. Odpustil si neprávosť svojho ľudu: prikryl si všetky ich hriechy.