313 - Raduj sa, nebies Kráľovná
1. Raduj sa, nebies Kráľovná, aleluja, kohos' nosiť bola hodná, aleluja,
2. Zmŕtvych vstal, jak predpovedal,  aleluja, pros, aby nás k sebe prijal, aleluja.V. Gaude et lætáre, Virgo María, allelúja.
R. Quia surréxit Dóminus vere, allelúja.

 V. Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, aleluja.
R. Lebo vstal zmŕtvych Pán skutočne, aleluja.

Orémus.
Deus, qui per resurrectiónem Fílii tui, Dómini nostri Jesu Christi, mundum lætificáre dignátus es: præsta, quǽsumus; ut, per ejus Genitrícem Vírginem Maríam, perpétuæ capiámus gáudia vitæ.
Per eúndem Christum, Dóminum nostrum.
R. Amen.

 

Modlime sa.
B
ože, ktorý zmŕtvychvstaním Syna svojho, Pána nášho, Ježiša Krista, ráčil si potešiť svet: dožič, prosíme; aby skrze jeho Rodičku, Pannu Máriu, dosiahli sme radosti večného života.
Skrze tohože Krista, Pána nášho.
R. Amen.


V. Divínum auxílium máneat semper nobíscum.
R. Amen.

 

V. Pomoc Božia nech zostáva vždy s nami.
R. Amen.